ให้บริการรับส่งเอกสารด่วนและพัสดุในปริมณฑล

การรับส่งรับส่งเอกสาร

ไม่จำเป็นต้องมีอีกต่อไปเพื่อจัดเก็บรับส่งเอกสารของคุณไว้ในกล่อง การเก็บถาวรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่นี่ รับส่งเอกสารที่เสียหายหากถูกทำลายโดยไฟไหม้หรือน้ำหรือสูญหายเนื่องจากการสับสนจะหายไปตลอดกาล การจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทำได้โดยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวโดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลที่ดี บางระบบที่ทันสมัยช่วยให้ธุรกิจสามารถสแกนรับส่งเอกสารของตนไปยังเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติและจัดทำดัชนีเหล่านี้เมื่อทำการสแกนเพื่อให้สามารถเรียกดูข้อมูลออนไลน์ได้ง่ายจากที่ใดก็ได้จากนั้นส่งแฟ็กซ์อีเมล์หรือพิมพ์รับส่งเอกสาร

การจัดทำดัชนี

การสแกนรับส่งเอกสารแบบทำได้ง่ายพอสมควร แต่ระบบการเก็บถาวรที่ดีที่สุดมีความสามารถในการจัดทำดัชนีรับส่งเอกสารโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้มีการติดฉลากเอกสารด้วยตนเอง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหารับส่งเอกสารได้ทันทีและสร้างคำสั่งซื้อในธุรกิจ การตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับรับส่งเอกสารที่เก็บถาวรทางอิเล็กทรอนิกส์หลังจากที่ได้รับการบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ระบบคลาวด์เป็นเรื่องปกติสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ ในประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกกฎหมายปกครองระบุว่า “สำเนาที่ดีที่สุดที่มี” เพียงพอสำหรับข้อกำหนดด้านการตรวจสอบภาษีและกฎหมาย

สำรองการรับส่งรับส่งเอกสาร

ในหลาย ๆ กรณีธุรกิจต่างๆจะทำลาย เพื่อประหยัดพื้นที่และลดต้นทุน รับส่งเอกสารที่บันทึกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องโดยใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องทำให้มั่นใจได้ว่าการรักษาความปลอดภัยและการค้นหาถูกปรับให้เหมาะสมและดีกว่าการจัดเก็บรับส่งเอกสารด้วยตนเอง เหตุผลหนึ่งที่ดีว่าทำไมธุรกิจต่างๆเลือกที่จะจัดเก็บบันทึกข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์แบบอิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถจัดเก็บข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารับส่งเอกสารไม่สูญหาย สามารถทำซ้ำของเอกสารทางธุรกิจได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสูงมากในการจัดเก็บรับส่งเอกสารที่ซ้ำกันในที่จัดเก็บข้อมูลต่างๆและไม่ค่อยทำ

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.tj-express.net

#รับส่งเอกสาร