Category Archives: เสาเข็ม

เสาเข็มช่วยสร้างรากฐานที่ดีและแข็งแกร่งในพื้นที่

เสาเข็มรากฐานเสาเข็มเป็นแนวคิดทางวิศวกรรมโยธาซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการสนับสนุนโดยเสาเข็ม รากฐานประเภทนี้ช่วยให้โครงสร้างประเภทใดก็ได้ได้รับการสนับสนุนโดยชั้นหรือชั้นของดินเสาเข็ม ดินถูกสร้างขึ้นจริงภายใต้พื้นผิวพื้นดินและยิ่งเสาเข็มหรือเสาค้ำลึกเท่าไหร่โครงสร้างก็ควรมีเสถียรภาพมากขึ้น รากฐานของเสาเข็มมีสองส่วน เสาเข็มและฝาเสาเข็มฝาครอบเสาเข็มทำหน้าที่เป็นฐานของโครงสร้าง เสาเข็มคล้ายกับขาที่กางออก https://sccconcrete.co.th/

ในลักษณะนี้เพื่อรองรับแผ่นพื้น ผนัง หรือเสาโครงสร้าง เสาเข็มอย่างไรก็ตาม มันต่างกันตรงที่การใส่น้ำหนักทั้งหมดลงบนกองหรือกอง เสาเข็มคือเสาเข็มโครงสร้างที่ผลักลงดิน เสาเข็มน้ำหนักบรรทุกจะกระจายไปตามเสาเข็มทั้งหมดที่ใช้ในโครงสร้าง และน้ำหนักของฝาเสาเข็มนี้จะถูกโอนไปยังดินที่อยู่บริเวณปลายเสาเข็ม

ระดับน้ำใต้ดินสูงการตั้งฐานรากแทนที่จะเป็นฐานรากแบบเดิม

ซึ่งเป็นส่วนปลายของเสาเข็มที่ขับลงไปในดินข้อเสียประการหนึ่งของฐานรากเสาเข็มคือดินต้องแข็งพอที่จะยึดฐานรากและทำให้เสาเข็มมั่นคงจริงๆ บริเวณที่ดินอ่อนมากจะไม่รองรับเสาเข็ม ซึ่งอาจก่อให้เกิดหายนะได้ในบางกรณี อย่างไรก็ตาม ฐานรากเสาเข็มสามารถใช้ได้ในพื้นที่ที่มีสภาพดินไม่ดีมากเสาเข็ม ตราบใดที่ดินแข็งพอที่จะรองรับเสาเข็มและโครงสร้างที่สร้างขึ้นรอบๆ อันที่จริงนี่เป็นหนึ่งในการใช้ฐานรากเสาเข็มที่สำคัญ แนวคิดของเสาเข็มและฝาเสาเข็มช่วยสร้างรากฐานที่ดีและแข็งแกร่งในพื้นที่ประเภทนี้ เนื่องจากพื้นที่ที่มีดินไม่ดีอาจขุดได้ยาก

และอาจไม่สามารถรองรับโครงสร้างที่หนักได้ เสาเข็มฐานรากแบบดั้งเดิมจึงไม่ใช่ทางเลือกเสมอไป พื้นที่ประเภทนี้มักจะเต็มไปด้วยดินเหนียวอ่อน ดินร่วน ก้อนหิน ระดับน้ำใต้ดินสูงการตั้งฐานรากเสาเข็มแทนที่จะเป็นฐานรากแบบเดิมที่ใช้ฐานรากแบบกระจาย สภาพดินที่ไม่ดีแทบไม่มีผลกระทบต่อรากฐานเลย เสาเข็มไม่จำเป็นต้องเจาะเสาเข็มให้ลึกลงไปในดิน เพราะฐานรากที่แข็งแรงสามารถหาได้แทบทุกระดับความลึก ไม่จำเป็นต้องเจาะลึกหรือระบายน้ำออกจากพื้นที่

ฐานรากเสาเข็มมีราคาไม่แพงและใช้งานได้จริงในหลายพื้นที่

และไม่จำเป็นต้องติดตั้งเหล็กค้ำยันหรือฐานรากชั่วคราวอื่นๆ ฐานรากเสาเข็มยังใช้ในการก่อสร้างแท่นนอกชายฝั่งและอาคารและโครงสร้างอื่นๆ ที่ตั้งอยู่เหนือน้ำเสาเข็มไมโครไพล์สามารถพบได้ในหลายขนาดและรูปร่าง ส่วนใหญ่สร้างจากเหล็ก แม้ว่าจะใช้คอนกรีตและไม้ก็ได้ ฐานรากเสาเข็มมีราคาไม่แพงและใช้งานได้จริงในหลายพื้นที่เมื่อตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้ว ท่อนบนจะถูกตัดออก เหลือเพียงเหล็กที่โผล่ออกมาผูกกับคานเท่านั้น ถัดไป

ปูเสื่อโคลนหรือชั้นคอนกรีตขนาด 50 มม. ไว้เหนือพื้นที่ เสาเข็มจากนั้นเส้นของบ้านจะถูกทำเครื่องหมายเช่นเดียวกับผนังรับน้ำหนักภายในทั้งหมด จากนั้นจึงสร้างกำแพงกันดินขนาดเล็กที่ด้านใดด้านหนึ่งของเสาเข็มเพื่อสร้างร่องลึกสำหรับเทฐานรากเมื่องานบล็อกเสร็จสิ้นแล้ว เหล็กเสริมจะวางลงในบริเวณที่จะเทคอนกรีตเสาเข็ม และตามแบบของวิศวกรจะวางและผูกไว้กับโครงเหล็กที่เป็นพื้นฐานสำหรับฐานราก เหล่านี้ผูกติดอยู่ที่ด้านบนของเสาเข็ม เมื่อวางเหล็กแล้ว