Tag Archives: ชุดกี่เพ้า

ศิลปะพิธีกรรมจีนบนชุดกี่เพ้า

ศิลปะจีน เป็นอีกหนึ่งศิลปะที่ทรงเสน่ห์มากที่สุดระบอบหนึ่งของโลก เพราะว่าเป็นรูปแบบของศิลปะที่มีความยาวนานทั้งในด้านของเหตุการณ์ในอดีต ความเป็นมา ที่เกี่ยวโยงกันอย่างเป็นที่ดึงดูดทั้งในมุมเรื่องเก่าแก่ วิถีชีวิตกับธรรมเนียมปฏิบัติ

เช่นเดียวกับชุดปกติชาติของจีนอย่างกี่เพ้า หรือ ฉีผาว ที่ถือเป็นอีกหนึ่งลักษณะเฉพาะที่อย่างหนึ่งของชาวจีนเช่นกัน  โดยชุดกี่เพ้านี้มีรูปพรรณเป็นเดรสแบบชิ้นเดียว ใช้ผ้าผืนเดียวในการตัดตลอดทั้งตัว มีการปักจิตรที่น่ารักในแบบจีน ความยาวของชุดจะยาวปกคลุมท่อนขา และผ่าตลอดตัวเพื่อให้ก้าวขาได้สบาย มีความเด่นตรงที่ชุดกี่เพ้านี้มักจะมีการตัดเย็บให้พอดีตัว เพื่อเน้นให้เห็นถึงร่าง ทั้งถัน สะเอว ตะโพก รวมถึงเรียวขา ของผู้สวม จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องนุ่งห่มประจำชาติที่ได้รับฉายาว่าเป็นชุดที่อำพรางแต่ตีแผ่และช่วยสร้างเสน่ห์ให้กับผู้พบเห็นได้ไม่น้อยทีเดียว

นอกจากนี้ชุดกี่เพ้า ยังเสมอเหมือนตัวแทนในการสอนกิจจาแต่ละคราวของจีนผ่านลายปักผ้าบนชุดกี่เพ้าซึ่งมักจะนิยมปักภาพของภาพดอกไม้  ทิวทัศน์ หรืออาจสอดแทรกความนิยมในเวลานั้นผ่านเรื่องที่ปักบนชุดแทนหน้ากระดาษและตัวหมึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นชุดที่สวมใส่ในราชสำนักนั้นก็จะนิยมปักลวดลายเช่น ลายมังกร 5 นิ้ว สัญญาณของรัชทายาท และมังกร 9 นิ้ว สื่อถึงจักรพรรดิและจักรพรรดินีเพื่อแสดงถึงเครื่องแสดงของความมีอำนาจวาสนา หรือสื่อถึงการมีอายุที่ยืนยาวและสุขภาพดีของผู้ใส่อีกด้วย