Tag Archives: เครื่องพิมพ์วันที่

เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์วันที่

ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำเครื่องหมายบนผลิตภัณฑ์ ได้ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะ ในสายอุตสาหกรรมการผลิต มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องระบุข้อมูลสำคัญไว้บนตัวสินค้า ชนิดของสินค้าเองก็ผลิตจากวัสดุหลากหลายชนิด พื้นผิวจึงแตกต่างกันไป เช่น ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก กระดาษ แก้ว เหล็ก เป็นต้น

ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือ หรือเครื่องทำเครื่องหมายต่างๆ จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับชนิดผลิตภัณฑ์ ลักษณะงานด้วย และเหตุผลที่ธุรกิจของคุณควรจะมีเครื่องทำเครื่องหมาย หรือ เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต วันหมดอายุ คือ

1.เพิ่มความโดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ จากชื่อแบรนด์ โลโก้ อื่นๆ

2.ข้อมูลสินค้าฉบับย่อ ช่วยให้ทราบสายการผลิตของสินค้านั้น

3.ผู้ผลิตสามารถทำสัญลักษณ์ไว้บนสินค้าเพื่อป้องกันการปลอมแปลงได้

4.ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกทาง ด้วยข้อมูลสำคัญ ต่าง ๆ ที่จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นๆ ได้ง่ายขึ้น

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต แบบ CIJ และ DOD

เครื่องพิมพ์วันที่ผลิต เครื่องพิมพ์วันหมดอายุ (Coding Machine) เครื่องจักรในระบบอุตสาหกรรมการผลิต ที่จัดเป็นเครื่องจักรตัวสำคัญในกระบวนการผลิต ในโรงงานทุกประเภทนั้น เป็นเครื่องพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด คือแบบ CIJ (continue ink jet printer)  และ DOD (drop on demand )​

การทำงานของเครื่องพิมพ์แบบ CIJ และ DOD นี้ หมึกจะถูกพ่นบนพื้นผิวของวัตถุที่เคลื่อนที่ผ่านอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต (Coding Machine) ทั้ง 2 ชนิดนี้ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องการความรวดเร็ว อุตสาหกรรม SME และขนาดกลางขึ้นไป ซึ่งเครื่องพิมพ์วันที่ผลิตแบบ CIJ คุณภาพในการพิมพ์ภาพ ความสวยงามจะด้อยกว่าแบบ DOD ลักษณะชิ้นงานที่เหมาะกับเครื่องพิมพ์วันที่ผลิต ชนิดนี้ จึงเป็นงานที่ใช้ตัวอักษรขนาดเล็ก ไม่เน้นรูปภาพนัก เช่น วันที่ ไลน์การผลิต

ส่วนเครื่องพิมพ์แบบ DOD จะเหมาะกับทั้งวันที่ผลิต งานตัวอักษรขนาดเล็ก-ใหญ่ โลโก้ สัญลักษณ์ บนตัวสินค้า เนื่องจากเครื่องพิมพ์ชนิดนี้จะให้ภาพที่เน้นความละเอียดของชิ้นงาน และความคมชัดที่มากกว่าแบบ CIJ  แต่โดยรวมแล้วการเลือกใช้งานเครื่องพิมพ์นั้น ก็แล้วแต่สภาพสินค้า และความต้องการของธุรกิจของคุณเองด้วยว่าเครื่องพิมพ์ชนิดไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของคุณมากที่สุด  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์วันที่เพิ่มเติมได้ที่  http://www.harn.co.th/digital-printing-เครื่องพิมพ์วันที่/