Tag Archives: ถังดับเพลิง

การบำรุงรักษาปกป้องถังดับเพลิง

นอกจากการเรียนแนวใช้พร้อมกับการเลือกสรรส่วนถังดับเพลิงให้พอสมควรกับอย่างของไฟ แล้ว ความสำคัญของการธำรงรักษาถังดับเพลิงก็เป็นสิ่งจำเป็นเป็นพิเศษในกรณีเกิดเรื่องฉุกเฉิน เพื่อความสามารถ ของการดับเพลิงจึงควรดูแลถังดับเพลิงที่อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

  1. ทำความสะอาดถังดับเพลิง พร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์เสริม (สายฉีดและหัวฉีด) อย่างสม่ำเสมอ
  2. พิจารณาอาการข้างนอกของถังดับเพลิง ตัวถังไม่ผุกร่อนหรือขึ้นสนิม สายฉีดไม่แตกหักหรือรั่วซึม
  3. ไม่จัดตั้งถังดับเพลิงในแถวที่มีความชื้น (บริเวณที่อาจโดนฝน หรือใกล้ซิงค์น้ า ) หรือมีอุณหภูมิสูง (วาง ตากแดด, ใกล้จุดปรากฏความร้อนต่างๆ หม้อต้มน้ำ เตาอบ เตาหุงต้ม) หรือก่อเกิดความไม่บริสุทธิ์ได้ง่าย รวมทั้งพิจารณาให้ไม่มีเครื่องกั้นทางเข้าออก เพื่อให้หยิบฉวยได้ง่าย
  4. ตรวจสลากทำนองใช้ ป้ายบอกจุดจัดตั้ง ป้ายแสดงกำหนดการเอาใจใส่ และคนตรวจสอบ ให้อ่านได้ ชัดเจนตลอด
  5. ในกรณีที่ใช้ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง ควรหมั่นพลิกถังดับเพลิง คว่ำ หงาย 5-6 ครั้ง เพื่อให้ผงเคมี ข้างในมีการเคลื่อนที่ ไม่จับตัวกันเป็นก้อน อย่างน้อยเดือนละครั้ง
  6. วิเคราะห์ความดันของถังดับเพลิง ตรวจดูว่ายังอยู่ในช่วงที่กำหนดจากมาตรวัดความดัน ถ้าเข็มวัดยังชี้ อยู่ในแถบสีเขียวแสดงว่าถังดับเพลิงยังอยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ด้วยถังดับเพลิงชนิดที่ไม่มีมาตรวัด ความดันเช่น CO2 ให้ใช้แนวทางชั่งความหนักเบา น้ำหนักไม่ควรลดลงมากกว่า 20%
  7. กรณีที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ควรทำการทดสอบความทนต่อแรงอัดด้วยน้ำ Hydrostatic test แบบมีใบรับรองการทดสอบ เปลี่ยนวาล์ว สายฉีด และเติมผงเคมี
  8. ในการบรรจุหีบห่อเคมี ควรคัดเลือกบริษัททำบรรจุเคมีดับเพลิง ที่ได้รับอนุญาต มอก. 332 – 2537 ตรวจดู ระดับพละกำลังในการดับเพลิง FIRE RATING ดับได้ในระดับใด ตามที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และ ตรวจสอบฉลากรวมถึงการรับรองหลังการบรรจุ  สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับถังดับเพลิงได้ที่ http://www.harn.co.th/fire-protection-ดับเพลิง/