Tag Archives: ระบบห้องเย็น

ระบบห้องเย็นแต่ละประเภท

ระบบห้องเย็นแช่เย็นเฉียบพลัน (Air Blast Chill Room )

มีไว้เพราะด้วยลดอุณภูมิเพื่อรอขบวนการต่อไป หรือ เพื่อดูแลเชื้อแบคทีเรีย หรือเพื่อให้เอ็นไซย่อยเนื้อในกระบวนการทำเนื้อสัตว์ ส่วนใหญ่ห้องเย้นเฉียบพลัน จะมีข้อระบุของเวลาเข้ามาด้วย

อุณหภูมิใช้งานที่มุ่งหมายจำนวนมาก ประมาณ : 2 ถึง -10 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ระบบห้องเย็นแช่แข็ง (Freezer Room)

มีไว้เพราะ ลดอุณหภูมิ และเก็บของซื้อของขาย ในช่วงเวลานานๆ ที่อุณหภูมิต่ำกว่า “จุดเยือกแข็งของตัวของซื้อของขายนั้นๆ”เช่น ปลาแช่แข็ง เก็บดูแลที่อุณภูมิ -17.8  ถึง -23.3 องศาเซียลเซียส สามารถรักษาได้ระยะเวลา 8 ถึง 10 เดือน อุณหภูมิใช้งานที่ปรารถนาโดยมาก ประมาณ : ตั้งแต่ -5 ถึง -25 องศาเซียลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ระบบห้องเย็นรักษาของซื้อของขาย (Cold Storage Room )

มีไว้เกี่ยวกับ รักษาของซื้อของขาย ซึ่งของซื้อของขายถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว โดยที่สินค้าที่นำมาเก็บมีอุณภูมิ “ต่ำกว่า” หรือ “เท่ากับ” อุณหภูมิของห้องรักษาสินค้า ในการคำนวณโหลดทำความเย็นไม่จำเป็นต้องคิดค่าความร้อนจากตัวของซื้อของขาย

อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ : -25 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

ระบบห้องเย็นแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

มีไว้เนื่องด้วย Freez ของซื้อของขายให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลเกิดความหายนะ การ Freez สินค้าแต่ละชนิด แตกต่างกัน เช่น การ Freez ผัก และผลไม้ จะต้อง Freez เร็ว ไม่ทำให้ผนังเซลเกิดแตก ซึ่งการเกิดจากน้ำภายในเซลแปรผันสถานะจากของเหลว เป็นของแข็ง (เกล็ดน้ำแข็ง) หรือการ Freez เครื่องกินทะเลส่งออก จะต้องพยายามไม่ทำให้เกิดเกล็ดน้ำแข็งภายในเนื้อเซล เพราะจะทำให้เซลช้ำ โดยทั่วๆไปห้องแช่แข็งลมเย็นจัด จะมีขนาดขนาดของของซื้อของขายได้ 2.5 Tons จะใช้เวลาในการ Freez ประมาณ 4-5 ชม. โดยข้อกำหนดจะต้องดึงอุณภูมิได้ไม่เกิน 6 ชม. อุณภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนมาก ประมาณ : -35 องศาเซีลเซียส หรือขึ้นอยู่กับสินค้า

ระบบห้องเย็นพักผลิตภัณฑ์  ( Anti Room )

มีไว้เพราะด้วยลดอุณหภูมิของลมฟ้าอากาศภายนอกที่มีอุณหภูมิสูง ไหลเข้าห้องแช่แข็งลมเย็นจัด (Air Blast Freezer Room )

หรือ ห้องเก็บที่มีอุณหภูมิต่ำๆ ห้องนี้บางครั้ง ก็มีไว้ด้วยว่าพักผลิตภัณฑ์ หรือ กระจายของซื้อของขายบ้างในตัวเอง อุณหภูมิจะอยู่คาดคะเน   อุณภูมิใช้งานที่ต้องการเป็นส่วนใหญ่ ประมาณ : -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส หรือ ขึ้นอยู่กับแบบของกิจการงาน

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับระบบห้องเย็นได้ที่  http://www.harn.co.th/unit-coolers-ทำความเย็น-ห้องเย็น/